Zajęcia pozalekcyjne

MENU

Zamknij

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w roku szkolnym 2018/2019 oferuje następujące zajęcia dodatkowe:

 

lp. NAZWA ZAJĘĆ TERMIN PROWADZĄCY
1 koło artystyczne wg potrzeb/2x w miesiącu Ewa Cioch
2 koło teatralno-filmowe wg potrzeb Agnieszka Kruk
3 koło matematyczne wg potrzeb Julia Skopp-Brzezińska
4 klub miłośników kina każdy ostatni czwartek miesiąca Agnieszka Bąk
5 koło obywatelskie wg potrzeb Danuta Bryniak
6 koło chemiczne wg potrzeb Izabela Zając
7 koło przedmiotów gastronomicznych wg potrzeb Małgorzata Spruś
8 koło charytatywno-fryzjerskie wg potrzeb Irena Kalamorz
9 SKS – zajęcia sportowe wg potrzeb/1x w tygodniu Marta Nowak
10 szkolny telefon zaufania czynny codziennie Zofia Kozera

 

 

Back Top
Skip to content