Rekrutacja, dokumenty do pobrania

MENU

Zamknij

TERMINARZ – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DLA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH GIMNAZJUM I SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

 

Termin Działanie
od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej:

  • trzyletniej szkoły branżowej I stopnia
  • pięcioletniego/czteroletniego technikum wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty
od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

 

16 lipca 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów i typów szkół (szkoły branżowej I stopnia bądź technikum)

 

 od 16 lipca do 18 lipca 2019 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

 

od 16 lipca do 18 lipca 2019 r. Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

25 lipca 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

 

TERMINARZ – POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Termin Działanie
od 26 lipca do 30 lipca 2019 r. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej:

  • trzyletniej szkoły branżowej I stopnia
  • pięcioletniego/czteroletniego technikum wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty
21 sierpnia 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów i typów szkół (szkoły branżowej I stopnia bądź technikum)

 

 od 21 sierpnia  do 23 sierpnia 2019 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

 

od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

30 sierpnia 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

 

 


Dokumenty do pobrania
Terminarz rekrutacji
Zasady rekrutacji 2019/2020 po szkole podstawowej
Zasady rekrutacji 2019/2020 po gimnazjum
Instrukcja rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji
Wniosek o przyjęcie do szkoły
Duplikat Świadectwa
Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę
Back Top