OFERTA ZSTZ!!! ROK SZKOLNY 2020/2021

MENU

Zamknij
OFERTA ZSTZ!!! ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Drodzy Uczniowie! Lada chwila nastąpi ważny dla Was moment – wybór dalszej ścieżki kształcenia, wybór zawodu, wybór zajęcia jakim będziecie zajmować się w przyszłości, a co za tym idzie – wybór szkoły.

 

Kilka informacji, co ma Wam do zaoferowania ZSTZ – Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich.

 

Szkoła Branżowa I-go stopnia

* nauka w szkole branżowej I-go stopnia trwa 3 lata

* zdobywacie wiedzę i umiejętności w ramach jednej kwalifikacji w danym zawodzie

* zawodu uczycie się w szkole i w wybranym przez siebie zakładzie pracy

* za wykonaną pracę co miesiąc otrzymujecie wynagrodzenie

* w szkole branżowej I-go stopnia prowadzone są klasy integracyjne

* szkołę kończycie egzaminem zawodowym i zdobywacie tytuł czeladnika

* po zakończeniu szkoły możecie rozpocząć karierę zawodową lub kontynuować naukę w szkole branżowej II-go stopnia

 

Szkoła Branżowa II-go stopnia

* nauka w szkole branżowej II-go stopnia trwa 2 lata

* mogą do niej uczęszczać absolwenci szkoły branżowej I-go stopnia lub absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, począwszy od rocznika 2012/2013, którzy chcą zdobyć kolejną kwalifikację w ramach zawodu, którego wcześniej się uczyli i uzyskać tytuł technika

* przedmioty zawodowe będą się odbywać w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych na terenie szkoły

* absolwent szkoły branżowej II-go stopnia będzie również mógł przystąpić do matury, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych

 

Technikum nr 2

* nauka w technikum trwa 5 lat

* w trakcie nauki zdajecie egzaminy zawodowe, tym samym zdobywając kwalifikacje w wybranym przez was zawodzie; szkołę kończycie z tytułem technika

* kończąc szkołę zdajecie egzamin dojrzałości co pozwoli wam kontynuować edukację na studiach wyższych

* w ofercie Technikum nr 2 znajdziecie zawody z branży usługowej oraz branży technicznej – klasy politechniczne;

ZSTZ nawiązał współpracę z Politechniką Śląską w Gliwicach oraz z firmami, które będą wspierać nas w kształceniu: organizacja zajęć odbywać się będzie dwutorowo: na uczelni oraz w szkole, realizowane będą ciekawe praktyki oraz staże zawodowe, które znacząco podwyższą Waszą wiedzę i umiejętności.

 

Zapraszamy do ZSTZ – szkoły pozytywnego wyboru!

Back Top