KOMUNIKAT

MENU

Zamknij

Uwaga! Ważna informacja!
Umożliwia się realizację zajęć praktycznych w klasach programowo najwyższych dla uczniów będących młodocianymi pracownikami, którzy wyrazili zgodę na udział w tych zajęciach, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – jeżeli zgodę na udział w tych zajęciach wyraził jego rodzic.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 28 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Back Top