MENU

Zamknij
Społeczność piekarskiego Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych ze smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci Pana Andrzeja Stera – byłego pracownika tej placówki oświatowej.
Pan Andrzej Ster był pierwszym w historii szkoły pedagogiem. Funkcję tę pełnił w latach 1995-2001. Pracował także jako nauczyciel wychowania fizycznego.
W 2022 r. Rada Pedagogiczna ZST-Z nadała mu tytuł Zasłużony dla Rozwoju Szkoły.
Pod adresem pogrążonej w żałobie Rodziny Zmarłego kierujemy słowa głębokiego współczucia.
Na zdj. Rada Pedagogiczna piekarskiej szkoły techniczno-zawodowej (lata 90. ubiegłego wieku) – Andrzej Ster stoi piąty od lewej.
Dyrekcja,
Rada Pedagogiczna,
Pracownicy Pionu Administracyjno-Technicznego,
Rada Rodziców,
Samorząd Uczniowski ZST-Z w Piekarach Śląskich
Back Top
Skip to content