100 – lecie PKC

MENU

Zamknij
100 – lecie PKC

7 listopada w Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich odbyła się uroczystość z okazji 100 – lecia działalności PCK. Podczas spotkania dyrektor ZSTZ, w dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie, odebrał z rąk Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Piekarach Śląskich Pana Mieczysława Mańki “Medal 100 – lecia Polskiego Czerwonego Krzyża” oraz CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ HONOROWE ODDAWANIE KRWI. Nagród tych nie dostalibyśmy gdyby nie nasi kochani uczniowie, którzy chętnie i aktywnie biorą udział w akcjach propagowanych przez PCK.

 

 

 

Back Top